ICD Kodlar Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız, 

Bilindiği üzere e-reçete, e-rapor uygulaması sonrası gerek kağıt reçete ( manuel reçete ), gerekse e-reçete ( elektronik reçete) olarak düzenlenen reçetelerde bazı hastaneler, tıp merkezleri, üniversite hastaneleri tarafından teşhis alanına sadece “ ICD “ kodu yazılmaktadır. 

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama sistemidir.

Bu durumda; kağıt ( manuel ) veya e-reçetede de yazılı olan ICD kodu aynen yazılabilir yada ICD koduna karşılık gelen teşhis de yazılabilir. Göz hastalıkları ile ilgili ICD kodları EK’te yer almaktadır.

Bilgilerinize, 


EK: 

H00 Arpacık ve şalazyon
H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu
H00.1 şalazyon
H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu
H01.0 Blefarit
H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları
H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu
H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış
H02 Göz kapağının diğer bozuklukları
H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi
H02.1 Göz kapağının ektropiyonu
H02.2 Lagoftalmi
H02.3 Blefaroşalazis
H02.4 Göz kapağında ptozis
H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar
H02.6 Göz kapağının ksantalezması
H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları
H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları
H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış
H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.0* Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.1* Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
H03.8* Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H04 Lakrimal sistem bozuklukları
H04.0 Dakriyoadenit
H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları
H04.2 Epifora
H04.3 Lakrimal pasajının akut ve tanımlanmamış enflamasyonu
H04.4 Lakrimal pasajın kronik enflamasyonu
H04.5 Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik
H04.6 Lakrimal pasajın diğer değişiklikleri
H04.8 Lakrimal sistemin diğer bozuklukları
H04.9 Lakrimal sistemin bozuklukları, tanımlanmamış
H05 Orbita bozuklukları
H05.0 Orbitanın akut enflamasyonu
H05.1 Orbitanın kronik enflamatuvar bozuklukları
H05.2 Ekzoftalmik durumlar
H05.3 Orbita deformitesi
H05.4 Enoftalmi
H05.5 Orbitanın penetran yaralanması sonrasında kalmış (eski) yabancı cisim
H05.8 Orbitanın diğer bozuklukları
H05.9 Orbita bozuklukları, tanımlanmamış
H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde
H06.0* Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.1* Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.2* Distiroid ekzoftalmus (E05.- †)
H06.3* Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H10 Konjonktivit
H10.0 Mukopürülan konjonktivit
H10.1 Akut atopik konjonktivit
H10.2 Akut konjonktivitler, diğer
H10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış
H10.4 Kronik konjonktivit
H10.5 Blefarokonjonktivit
H10.8 Konjonktivitler, diğer
H10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış
H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları
H11.0 Pterjiyum
H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler
H11.2 Konjonktival skarlar
H11.3 Konjonktival hemoraji
H11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer
H11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış
H11.9 Konjonktiva bozuklukları, tanımlanmamış
H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- †)
H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H15 Sklera bozuklukları
H15.0 Sklerit
H15.1 Episklerit
H15.8 Skleranın diğer bozuklukları
H15.9 Sklera bozuklukları, tanımlanmamış
H16 Keratit
H16.0 Kornea ülseri
H16.1 Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivit olmaksızın gelişmiş
H16.2 Keratokonjonktivit
H16.3 Dnterstisyel ve derin keratit
H16.4 Korneal neovaskülerizasyon
H16.8 Keratitler, diğer
H16.9 Keratit, tanımlanmamış
H17 Korneal skarlar ve opasiteler
H17.0 Lökom aderan
H17.1 Santral korneal opasite
H17.8 Kornea skar ve opasiteleri, diğer
H17.9 Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış
H18 Korneanın diğer bozuklukları
H18.0 Korneal pigmentasyon ve birikimler
H18.1 Büllöz keratopati
H18.2 Korneal ödem, diğer
H18.3 Korneal membranda değişiklikler
H18.4 Korneal dejenerasyon
H18.5 Kalıtsal kornea distrofileri
H18.6 Keratokonus
H18.7 Kornea deformiteleri, diğer
H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları
H18.9 Kornea bozukluğu, tanımlanmamış
H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.0* Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H19.8* Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış H20 Dridosiklit
H20.0 Akut ve subakut iridosiklit
H20.1 Kronik iridosiklit
H20.2 Lense bağlı iridosiklit
H20.8 Dridosiklit, diğer
H20.9 Dridosiklit, tanımlanmamış
H21 Dris ve siliyer cismin diğer bozuklukları
H21.0 Hifema
H21.1 Dris ve silier cismin diğer vasküler bozuklukları
H21.2 Dris ve siliyer cismin dejenerasyonu
H21.3 Dris, siliyer cisim ve ön kamaranın kisti
H21.4 Pupiller membranlar
H21.5 Dris ve siliyer cismin diğer yapışma ve kopmaları
H21.8 Dris ve siliyer cismin diğer tanımlanmış bozuklukları
H21.9 Dris ve siliyer cismin bozukluluğu, tanımlanmamış
H22* Dris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H22.0* Dridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H22.1* Dridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H22.8* Dris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H25 Senil katarakt
H25.0 Senil incipient katarakt
H25.1 Senil nükleer katarakt
H25.2 Morgagnian tip, senil katarakt
H25.8 Senil kataraktlar, diğer
H25.9 Senil katarakt, tanımlanmamış
H26 Kataraktlar, diğer
H26.0 Dnfantil, juvenil ve presenil katarakt
H26.1 Travmatik katarakt
H26.4 Katarakt cerrahisi sonrası katarakt
H26.8 Kataraktlar diğer, tanımlanmış
H26.9 Katarakt, tanımlanmamış
H27 Lensin diğer bozuklukları
H27.0 Afaki
H27.8 Lensin diğer tanımlanmış bozuklukları
H27.9 Lens bozukluğu, tanımlanmamış
H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H28.0* Diyabetik katarakt (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile)
H28.1* Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H28.2* Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H28.8* Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H30 Korioretinal enflamasyon
H30.0 Fokal korioretinal enflamasyon
H30.1 Yaygın korioretinal enflamasyon
H30.2 Posterior siklit
H30.8 Korioretinal enflamasyonlar, diğer
H30.9 Korioretinal enflamasyon, tanımlanmamış
H31 Koroidin diğer bozuklukları
H31.0 Korioretinal skarlar
H31.1 Koroidal dejenerasyon
H31.2 Kalıtsal koroidal distrofi
H31.3 Koroid hemorajisi ve yırtılması
H31.4 Koroid dekolmanı
H31.8 Koroidin diğer tanımlanmış bozuklukları
H31.9 Koroid bozukluğu, tanımlanmamış
H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H32.0* Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H32.8* Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H33 Retina dekolmanı ve yırtıklar
H33.0 Retina dekolmanı, retina yırtığı ile birlikte gelişen
H33.1 Retinoşizis ve retina kistleri
H33.2 Seröz retina dekolmanı
H33.3 Dekolmansız retinal yırtık
H33.4 Traksiyonel retina dekolmanı
H33.5 Retina dekolmanları, diğer
H34 Retinal vasküler tıkanmalar
H34.0 Gec¸ici retinal arter tıkanıklığı
H34.1 Santral retinal arter tıkanıklığı
H34.2 Retinal arter tıkanıklıkları, diğer
H34.8 Retinal vasküler tıkanıklıklar, diğer
H34.9 Retinal vasküler tıkanıklık, tanımlanmamış
H35 Retina bozuklukları, diğer
H35.0 Background retinopati ve retinal vasküler değişiklikler
H35.1 Prematüre retinopatisi
H35.2 Proliferatif retinopatiler, diğer
H35.3 Maküla ve arka kutbun dejenerasyonu
H35.4 Periferik retinal dejenerasyon
H35.5 Kalıtsal retinal distrofi
H35.6 Retinal hemoraji
H35.7 Retina tabakalarında ayrılma
H35.8 Retina bozuklukları diğer, tanımlanmış
H35.9 Retinal bozukluk, tanımlanmamış
H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H36.0* Diyabetik retinopati (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte) H36.8* Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H40 Glokom
H40.0 Glokom şüphesi
H40.1 Primer ac¸ık ac¸ılı glokom
H40.2 Primer kapalı ac¸ılı glokom
H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom
H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom
H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom
H40.6 Dlaca bağlı sekonder glokom
H40.8 Glokomlar, diğer
H40.9 Glokom, tanımlanmamış
H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H42.0* Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda H42.8* Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H43 Vitreus bozuklukları
H43.0 Vitreus prolapsusu
H43.1 Vitreus hemorajisi
H43.2 Vitreus ic¸inde kristal depozitler
H43.9 Vitreus bozukluğu, tanımlanmamış H44 Göz küresi bozuklukları
H44.0 Pürülan endoftalmi
H44.1 Endoftalmiler, diğer
H44.2 Dejeneratif miyopi
H44.3 Göz küresinin diğer dejeneratif bozuklukları
H44.4 Gözde hipotoni
H44.5 Göz küresinin dejenere durumları
H44.6 Dntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik
H44.7 Dntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik olmayan
H44.8 Göz küresinin diğer bozuklukları
H44.9 Göz küresi bozuklukları, tanımlanmamış
H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.0* Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.1* Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.8* Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H46 Optik nevrit
H47 Optik [2.] sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları
H47.0 Optik sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
H47.1 Papil ödemi
H47.2 Optik atrofi
H47.3 Optik diskin diğer bozuklukları
H47.4 Optik kiazma bozuklukları
H47.5 Görme yolları bozuklukları, diğer
H47.6 Görme korteksi bozuklukları
H47.7 Görme yolları bozuklukları, tanımlanmamış
H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde
H48.0* Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.1* Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.8* Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H49 Paralitik strabismus
H49.0 üc¸üncü [okülomotor] sinir felci
H49.1 Dördüncü [troklear] sinir felci
H49.4 Progresif eksternal oftalmopleji
H49.8 Paralitik strabismus, diğer
H49.9 Paralitik strabismus, tanımlanmamış
H50 Strabismus, diğer
H50.0 Esotropya
H50.1 Ekzotropya
H50.2 Vertikal strabismus
H50.3 Dntermittan heterotropya
H50.4 Heterotropi, diğer ve tanımlanmamış
H50.5 Heteroforya
H50.6 Mekanik strabismus
H50.8 Strabismus diğer, tanımlanmış
H50.9 Strabismus, tanımlanmamış
H51 Binoküler hareketin diğer bozuklukları
H51.0 Konjuge bakış felci
H51.1 Konverjans yetmezliği ve fazlalığı
H51.2 Dnternükleer oftalmopleji
H51.8 Binoküler hareketin diğer tanımlanmış bozuklukları
H51.9 Binoküler hareket bozuklukları, tanımlanmamış
H52 Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları
H52.0 Hipermetropi
H52.1 Miyopi
H52.2 Astigmatizma
H52.3 Anizometri ve anizekoni
H52.4 Presbiyopi
H52.5 Akomodasyon bozuklukları
H52.6 Refraksiyonun diğer bozuklukları
H52.7 Refraksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
H53 Görme bozuklukları
H53.0 Anopsisiz ambliyopi
H53.1 Subjektif görme bozuklukları
H53.2 Diplopi
H53.3 Binoküler görmenin diğer bozuklukları
H53.4 Görme alanı defektleri
H53.5 Renkli görme bozuklukları
H53.6 Gece körlüğü
H53.8 Görme bozuklukları, diğer
H53.9 Görme bozuklukları, tanımlanmamış
H54 Körlük ve az görme
H54.0 Her iki gözde körlük
H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı
H54.2 Her iki gözde az görme
H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.4 Tek gözde körlük
H54.5 Tek gözde görme azlığı
H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış
H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri
H57 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları
H57.0 Pupiller fonksiyon anomalileri
H57.1 Göz ağrısı
H57.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
H57.9 Göz ve adnekslerin bozukluğu, tanımlanmamış
H58* Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.0* Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.1* Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.8* Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H59 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış H59.0 Katarakt cerrahisi sonrası vitreus sendromu
H59.8 Göz ve adnekslerinin diğer girişim sonrası bozuklukları
H59.9 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış

Tüm Haberleri Görmek İçin Tıklayınız...